Palvelut

Kognitiivinen käyttäytymisterapia VARAA AIKA

MITÄ ONGELMIA KOGNITIIVISELLA KÄYTTÄYTYMISTERAPIALLA VOIDAAN HOITAA?

 • Paniikkihäiriö ja agorafobia
 • Postraumaattiset stressioireet
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Yleistynyt ahdistuneisuus häiriö
 • Pakkoajatukset ja pakkotoiminnot (OCD)
 • Depressio
 • Syömishäiriöt
 • Erilaiset riippuvuusongelmat (päihde-,huume-, peliriippuvuus)
 • Epävakaa persoonallisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö

 

.

KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN HOITOMENETELMIÄ

 • Tiedon antamiseen perustuvat menetelmät
 • Itsehallintaohjeet
 • Itsehavainnointi
 • Altistus fysiologisille reaktioille
 • Altistus ongelmatilanteille
 • Altistus ongelmallisille asioille mielikuvituksessa
 • Mallintaminen
 • Reagoinnin ehkäisy
 • Rooliharjoitukset, kommunikointiharjoitukset
 • Sovellettu rentoutus
 • Kognitiiviset menetelmät
 • Ongelmanratkaisumenetelmät
 • Ajankäytön suunnittelu
 • Erilaiset taitoharjoitukset
 • Herkistysharjoitukset
 • Hyväksyntään perustuvat menetelmät (ACT/HOT)